Poznański Zespół Żłobków

Poznański Zespół Żłobków

Było naprawdę ciekawie, merytorycznie i profesjonalnie. Podczas spotkania w dostępny sposób została przedstawiona teoria poparta praktycznymi przykładami zastosowania wiedzy. Jednocześnie dziękuję za sprawną komunikację dwustronną, dzięki której mogliśmy dostosować dane organizacyjne dotyczące spotkania i sprawnie zorganizować pracę jednostki pod nieobecność szkolonych osób. Dla nich samych na pewno był to czas pożytecznie spędzony, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Liczymy na dalszą współpracę 😉
Pani Aneta

Pani Aneta

Bardzo dziękuje za wyjaśnienia nawet Pani nie wyobraża sobie jak to dobrze trafić na osobę z tak wielką wiedzą i chęcią pomocy. Co prawda jest wszędzie bardzo dużo informacji, ale ciężko włożyć to do jednego worka a informację przekazywane od Pani są jasne i klarowne, jest Pani cudowna :*
A.S.

A.S.

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w kursie przygotowującym intendentów do pracy ma tym stanowisku, który odbył się w dniach 21,22 i 24 czerwca 2021. Informacje dotyczące pracy intendenta jak i zarówno zagadnienia dotyczące strefy prawnej w żywieniu zbiorowym przekazane przez Panią będą dla mnie bardzo pomocne w dalszej pracy.
Kierownik Sekcji Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Kierownik Sekcji Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i wyjątkowe zaangażowanie w przeprowadzone szkolenie. Tematyka dotycząca systemu HACCP oraz znakowania żywności w zakładach cateringowych i garmażeryjnych potraktowana została bardzo wnikliwie i wyczerpująco. To budzi nadzieję na uczestnictwo w następnych szkoleniach, na bieżąco będę śledzić Państwa stronę i tematykę przyszłych szkoleń. Bardzo prosiłabym również o poinformowanie mnie o dostępności kolejnych wydań podręczników z zakresu HACCP w żłobkach i przedszkolach.
JACEK NOWAK

JACEK NOWAK

właściciel
Jako właściciel firmy prowadzącej działalność gastronomiczną w formie zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego polecam Panią Machejek Jolanta jako kompetentnego i rzetelnego trenera oraz audytora w zakresie GHP , GMP oraz HACCP. Nadmieniam , iż współpracuję z Panią Machejek od roku 2017 w zakresie szkoleń oraz konsultacji związanych z wyżej wymienionymi aspektami. Zajęcia są prowadzone w sposób przejrzysty , zrozumiały dla personelu . Wykładowca poświęca dużo czasu na szczegółowe omówienie problematyki. W czasie ponad trzyletniej współpracy Pani Machejek wprowadziła w mojej firmie wiele procedur w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego. Rzetelność działań w tym obszarze była dla mnie niezwykle istotna ze względu dużą liczbę wydawanych posiłków dziennie ( ponad 1.000 sztuk ) . Terminowość oraz fachowość Pani Machejek sprawdziły się wielokrotnie podczas kontroli ze strony odpowiednich instytucji państwowych i sanitarnych , co skutkowało bardzo dobrymi ocenami pracy mojego zakładu.
Michał Mańka

Michał Mańka

właściciel
Niniejszym potwierdzam, że moja firma współpracuje z p. Jolantą Wójcik-Machejek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kształcenia i Wdrożeń, 43-600 Jaworzno, ul. Filaretów 1B od 2016 roku. Pani Jolanta Wójcik-Machejek opracowała i wdrożyła w zakładzie MEGA-SMAK S.C. Beata Mańka i Michał Mańka, ul. Karola Stabika 22, 40-750 Katowice, pełną dokumentację Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Systemu HACCP zgodną z normą ISO 22000. Nasza firma wytwarza posiłki od surowca do wyrobu gotowego, działa jako zakład żywienia zbiorowego otwartego i jednocześnie zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Dobowa wielkość produkcji to ponad 1000 posiłków dla ponad 1000 osób. P. J. Wójcik-Machejek od ponad 4 lat nadzoruje dokumentację systemu HACCP w naszym zakładzie, systematycznie ją weryfikuje i aktualizuje, dysponuje ku temu niezbędną wiedzą, potwierdzaną niekwestionowanymi kontrolami Inspekcji Sanitarnej. Ponadto p. J. Wójcik-Machejek szkoli systematycznie naszych pracowników. Pracownicy chętnie w nich uczestniczą z uwagi na ich warsztatowy charakter. Szkolenia są zawsze przeprowadzane na stanowiskach pracy, z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących pracowników. Podsumowując, chcę wyrazić zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum Kształcenia i Wdrożeń i zarekomedować tę instytucję jako wiarygodnego partnera do współpracy w zakresie wdrażania, auditowania i przeprowadzania szkoleń z systemu HACCP.
Joanna Piekarska

Joanna Piekarska

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Częstochowie
Chcemy wyrazić nasze zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum Kształcenia i Wdrożeń (…) Możemy zarekomendować instytucję jako wiarygodnego partnera do współpracy
Pani Dominika

Pani Dominika

Przedszkole nr 99 w Warszawie
Po ostatnim szkoleniu z HACCP jestem pod ogromnym wrażeniem Pani osoby i merytorycznej części szkolenia. Bardzo chciałbym uczestniczyć w  kolejnych Pani warsztatach