USŁUGI
[Opracowania, Audity, Przygotowania]
Kiedy i Gdzie?
  1. Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji GHP, GMP i HACCP.
  2. Opracowanie i wdrażanie dokumentacji ISO 22000.
  3. Audity GHP, GMP i HACCP.
  4. Audity ISO 22000.
  5. Przygotowanie zakładu do certyfikacji GHP, GMP i HACCP oraz ISO 22000.
USŁUGI
[Opracowania, Audity, Przygotowania]
Kiedy i Gdzie?
  • Opracowywanie procedur i instrukcji higieniczno-sanitarnych.
  • Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji GHP, GMP i HACCP.