Program
[Nasz program]
Kiedy i Gdzie?

Informujemy, że poniższe szkolenia znajdują się w stałej ofercie Centrum Kształcenia i Wdrożeń. Prowadzimy je zarówno w trybie stacjonarnym (także w siedzibie klienta), jak i on-line. Każdy z tematów możemy zrealizować jako szkolenie otwarte lub zamknięte. Skontaktuj się z nami.

29.04.2022 09.00-15.00 On-line
Dawka wiedzy prawnej dla Medyków- szkolenie interdyscyplinarne
Szkolenie przeznaczone jest dla personelu medycznego. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych, intensywnej terapii, oddziałów szpitalnych takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracowników zakładów leczniczych.
29.04.2022 09.00-15.00 On-line
Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
28.04.2022 09.00-11.30 On-line
Rozpoznawanie ofiar przemocy seksualnej wśród dzieci i jej skutki w dorosłym życiu. Terapia z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pedagogów szkolnych, wychowawców szkolnych, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych,
- psychologów
28.04.2022 09.00-15.00 On-line
Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
22.04.2022 09.00-15.00 On-line
Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
14.04.2022 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta z uwzględnieniem najnowszej opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
14.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
14.04.2022 09.00-15.00 On-line
Ruch kadrowy w oświacie - bez tajemnic !
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak zgodnie z przepisami rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy. Szkoleniowiec położy szczególny nacisk na praktyczne stosowanie przepisów, omówi procedurę zwalniania krok po kroku, uwzględniając w szczególności kwestie dotyczące:
• współpracy ze związkami zawodowymi,
• zasad ustalania kryteriów doboru do zwolnienia,
• kwestii doręczania wypowiedzeń,
• zasad postępowania w razie objęcia nauczyciela ochroną przed zwolnieniem.
Szczególny nacisk zostanie położony na kryteria doboru do zwolnienia, albowiem zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd.
07.04.2022 09.00-11.30 On-line
Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży: etiologia, symptomatologia, leczenie
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pedagogów szkolnych, wychowawców szkolnych, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych,
- psychologów
07.04.2022 09.15-15.00 On-line
Szkolenie doskonalące w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz Systemu HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego. Auditor wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

07.04.2022 08.04.2022 09.00-14.00 On-line
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA SZPITALI. Interpretacja wybranych wymagań wskazanych w Programie Standardów Akredytacyjnych. Prezentacja praktycznych rozwiązań.
DLA KOGO:
Kadra zarządzająca, pracownicy, osoby zaangażowane w proces wdrażania systemów jakości w stacjonarnych placówkach medycznych – szpitale.
599 zł netto/ za jedną osobę z placówki
Rabat 15% przy zgłoszeniu do 04.03.2022
30.03.2022 09.00-14.00 On-line
Nastoletnie problemy żywieniowe jak wspierać ucznia z zaburzeniami karmienia i odżywiania
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- nauczycieli przedszkolnych/szkolnych,
- pedagogów, psychologów,
- intendentów,
- terapeutów,
- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
30.03.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w pytaniach i odpowiedziach: obowiązki i uprawnienia wynikające z aktualnych przepisów prawnych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dietetyków, intendentów, kucharzy pracujących w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowwej, bursie, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży.
30.03.2022 09.00-14.00 On-line
Jak wspierać dziecko z wybiórczością pokarmową w przedszkolu i w szkole
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- nauczycieli przedszkolnych/szkolnych,
- pedagogów, psychologów,
- intendentów,
- terapeutów,
- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
29.03.2022 10.00-15.00 On-line
JAK PRZYGOTOWAĆ ZAKŁAD ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ Przebieg kontroli sanitarnej, przygotowanie dokumentów i pomieszczeń do kontroli.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

28.03.2022 30.03.2022 09.00-15.00 Online
NOWOCZESNY KUCHARZ- kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- kucharzy, pomocy kucharzy, intendentów zatrudnionych w zakładach żywienia zbiorowego tj. żłobek, przedszkole, szkoła, bursa, internat, ośrodek szkolno-wychowawczy, szpitale z oddziałami pediatrycznymi, zakładów cateringowych itp.
- osób planujących zatrudnienie przy produkcji posiłków w wyżej wymienionych placówkach.
25.03.2022 09.00-15.00 On-line
Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
24.03.2022 08.30-15.00 On-line
MNIEJ SOLI, CUKRU I TŁUSZCZU - receptury, gramatury i jadłospisy w żywieniu dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole umożliwiające realizację norm żywienia z 2020 r. Metody obniżania zawartości cukru, soli i tłuszczu w recepturach i jadłospisach, stosowanie dozwolonych zamienników.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
UWAGA: szkolenie w szczególności kierowane do kucharzy przygotowujących posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób układających jadłospisy.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
23.03.2022 08.30-15.00 On-line
Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
22.03.2022 09.00-15.00 On-line
Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
18.03.2022 09.00-15.00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.03.2022 09.00-15.00 On-line
Sterylizacja wyrobów medycznych - najnowsze zalecenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników podmiotów leczniczych: POZ, AOS, szpitali, pracowników Powiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
11.03.2022 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta z uwzględnieniem najnowszej opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.03.2022 18.03.2022 25.03.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
25.02.2022 09.00-11.30 On-line
Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży: etiologia, symptomatologia, leczenie
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- pedagogów szkolnych, wychowawców szkolnych, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych,
- psychologów
25.02.2022 09.00-15.00 On-line
Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
24.02.2022 03.03.2022 09.00-15.00 On-line
System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym.
Szkolenie przeznaczone dla:
• publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla pacjentów ww zakładów,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- udział jednej osoby z placówki

349 zł- udział jednej osoby z placówki, przy udziale dwóch osób z tej samej placówki

21-23-28.02.2022 i 02-04.03.2022 12.15-15.00 Online
NOWOCZESNY KUCHARZ- kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- kucharzy, pomocy kucharzy, intendentów zatrudnionych w zakładach żywienia zbiorowego tj. żłobek, przedszkole, szkoła, bursa, internat, ośrodek szkolno-wychowawczy, szpitale z oddziałami pediatrycznymi, zakładów cateringowych itp.
- osób planujących zatrudnienie przy produkcji posiłków w wyżej wymienionych placówkach.
21.02.2022- 25.02.2022 09.00-15.00 On-line
Nadzór urzędowy nad kosmetykami
Nadzór urzędowy nad kosmetykami
22.02.2022 23.02.2022 08.30-15.10 On-line
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ
Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji. W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.
470 zł netto/ za jedną osobę z placówki
380 zł netto/ za każdą osobę, przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej placówki
18.02.2022 09.00-15.00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
17.02.2022 09.00-15.00 On-line
Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.02.2022 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta z uwzględnieniem najnowszej opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.02.2022 18.02.2022 25.02.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
10.02.2022 11.00-16.00 On-line
Szkolenie doskonalące w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz Systemu HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego. Auditor wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
04.02.2022 09.00-15.00 On-line
Nadzór urzędowy nad żywieniem zbiorowym dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne.
Szkolenie skierowane jest dla:
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
03.02.2022 09.00-15.00 On-line
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ŚRODKI SPOŻYWCZE I USŁUGI CATERINGOWE
Szkolenie przeznaczone jest dla:
– dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach.
03.02.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).
01.02.2022 09.00-15.00 On-line
Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
21.01.2022 09.00-15.00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
19.01.2022 15.30-20.00 On-line
Żywienie zbiorowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych – szkolenie doskonalące dla dietetyków
Szkolenie skierowane jest dla:
•dietetyków pracujących lub planujących podjęcie pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego tj.:
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, bursy, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka itp.;
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego osób dorosłych: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, uzdrowiska, sanatora, szpitale, środowiskowe domy samopomocy, domy seniora itp.,
•zakłady usług cateringowych wytwarzających posiłki dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
17.01.2021 09.00-14.00 On-line
Dziecko z trudnościami w jedzeniu i zaburzeniami odżywiania – perspektywa pracy z rodzicem i dzieckiem w szczególności żywionym w żłobku, przedszkolu i szkole.
Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli przedszkoli/szkoły (1-3 kl), psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedów a także wszystkich pracowników zaangażowanych w żywienie zbiorowe dzieci.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15.01.2022 i 17.01.2022 15.30-20.00 On-line
Dzień I: Znakowanie wyrobów gotowych (dań kulinarnych, wyrobów garmażeryjnych) przez firmy cateringowe i zakłady garmażeryjne. Dzień II: Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych i ich wpływ na zakładową dokumentację GHP, GMP i HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego typu otwartego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności cateringowej oraz zakładów gastronomicznych wytwarzających produkty dla żywienia zbiorowego. SARS-CoV-2 a bezpieczeństwo żywności.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników:
• zakładów żywienia zbiorowego świadczących usługi cateringowe,
• zakładów garmażeryjnych dostarczających wyroby gotowe do zakładów żywienia zbiorowego oraz klientów indywidualnych,
• restauracji, punktów małej gastronomii, bufetów itp.
380zł – 1 osoba/ udział w dwóch dniach szkoleniowych
240zł – 1 osoba/ udział w jednym z dwóch dni szkoleniowych
14.01.2022 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta z uwzględnieniem najnowszej opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
14.01.2021 21.01.2022 01.02.2022 03.02.2022 09.00-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
14.01.2022 21.01.2022 27.01.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
17.12.2021 09.00-15.00 On-line
Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
16.12.2021 09.00-15.00 On-line
Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15.12.2021 09.00-15.00 On-line
Novel food – co to takiego, aspekty prawne i praktyczne. Co czeka rynek suplementów diety – zmiany w przepisach.
Szkolenie przeznaczone dla:
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
14.12.2021 15.12.2021 09.00-15.00 On-line
System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym.
Szkolenie przeznaczone dla:
• publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla pacjentów ww zakładów,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- udział jednej osoby z placówki

349 zł- udział jednej osoby z placówki, przy udziale dwóch osób z tej samej placówki

10.12.2021 09.00-15.00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
09.12.2021 09.00-15.00 On-line
ZASADY ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W ŻŁOBKU– zgodnie ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Układanie jadłospisów, wyliczanie norm żywienia i wartości odżywczej oraz identyfikacja alergenów w placówkach zbiorowego żywienia dzieci do lat 3.
Szkolenie skierowane do intendentów i osób planujących żywienie dla dzieci w żłobkach, dyrektorów publicznych i niepublicznych żłobków, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
08.12.2021 09.00-15.00 On-line
Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
03.12.2021 10.12.2021 16.12.2021 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
02-06-07-09-14- 12.2021 12.15-15.00 Online
NOWOCZESNY KUCHARZ- kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.)
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- kucharzy, pomocy kucharzy, intendentów zatrudnionych w zakładach żywienia zbiorowego tj. żłobek, przedszkole, szkoła, bursa, internat, ośrodek szkolno-wychowawczy, szpitale z oddziałami pediatrycznymi, zakładów cateringowych itp.
- osób planujących zatrudnienie przy produkcji posiłków w wyżej wymienionych placówkach.
06.12.2021 10.00-14.00 On-line
Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
03.12.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
3-6-10-17 Grudnia 2021 09.00-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
29.11.2021-01.12.2021 09.00- 15.00 On-line
Nadzór urzędowy nad kosmetykami
Szkolenie przeznaczone dla pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
26.11.2021 09.00-15.00 On-line
Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
25.11.2021 16.00-20.00 On-line
Żywienie zbiorowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych – szkolenie doskonalące dla dietetyków
Szkolenie skierowane jest dla:
•dietetyków pracujących lub planujących podjęcie pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego tj.:
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, bursy, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka itp.;
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego osób dorosłych: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, uzdrowiska, sanatora, szpitale, środowiskowe domy samopomocy, domy seniora itp.,
•zakłady usług cateringowych wytwarzających posiłki dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
24.11.2021 15.12.2021 16.00-20.00 On-line
KURS w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych POZ oraz AOS.
Szkolenie przeznaczone dla:
• dyrektorów/kierowników szpitali, POZ, AOS
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

390 zł- udział jednej osoby z placówki

*przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej placówki rabat 15%

22.11.2021 09.00-15.00 On-line
Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
20.11.2021 27.11.2021 09.00-15.00 On-line
KURS: Profilaktyka SARS CoV-2 dla pracowników ZOL i DPS, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi lub mogącymi zachorować na COVID 19 .
Szkolenie przeznaczone dla:
• dyrektorów/kierowników szpitali, ZOL, DPS
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

390 zł- udział jednej osoby z placówki

*przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej placówki rabat 15%

19.11.2021 09.00-15.00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15.11.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15-19-22-29 Listopada 2021 09.00-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
15.11.2021 19.11.2021 26.11.2021 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
29.10.2021 09.00-15.00 On-line
MNIEJ SOLI, CUKRU I TŁUSZCZU - receptury, gramatury i jadłospisy w żywieniu dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole umożliwiające realizację norm żywienia z 2020 r. Metody obniżania zawartości cukru, soli i tłuszczu w recepturach i jadłospisach, stosowanie dozwolonych zamienników.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
UWAGA: szkolenie w szczególności kierowane do kucharzy przygotowujących posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób układających jadłospisy.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
27.10.2021 28.10.2021 09.00-15.00 On-line
System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym.
Szkolenie przeznaczone dla:
• publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla pacjentów ww zakładów,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- udział jednej osoby z placówki

349 zł- udział jednej osoby z placówki, przy udziale dwóch osób z tej samej placówki

27.10.2021 09.00-15.00 On-line
Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
26.10.2021 09.00-15.00 On-line
Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
26.10.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia w chorobach nerek
Szkolenie przewidziane jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
25.10.2021 15.30-20.00 On-line
Żywienie dla płodności kobiet i mężczyzn.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
Dietetyków, par planujących ciążę, par leczących niepłodność.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15-20-22-25.10.2021 09.00-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.
zkolenie przeznaczone dla:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
15.10.2021 20.10.2021 26.10.2021 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
19.10.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia dzieci w wieku 0-3 lat
Kurs przewidziany jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
470 zł netto/ za jedną osobę z placówki
380 zł netto/ za każdą osobę, przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej placówki
18.10.2021 19.10.2021 08.30-15.10 On-line
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ
Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji. W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.
470 zł netto/ za jedną osobę z placówki
380 zł netto/ za każdą osobę, przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej placówki
18.10.2021 16.00-20.00 On-line
ZASADY ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W ŻŁOBKU– zgodnie ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Układanie jadłospisów, wyliczanie norm żywienia i wartości odżywczej oraz identyfikacja alergenów w placówkach zbiorowego żywienia dzieci do lat 3.
Szkolenie skierowane do intendentów i osób planujących żywienie dla dzieci w żłobkach, dyrektorów publicznych i niepublicznych żłobków, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15.10.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
12.10.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia kobiet w ciąży i karmiących piersią
Kurs przewidziany jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.10.2021 09.00-15.00 On-line
Nadzór urzędowy nad wprowadzaniem do obrotu i znakowaniem suplementów diety.
Szkolenie skierowane jest dla:
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.10.2021 15.30-20.00 On-line
Żywienie zbiorowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych – szkolenie doskonalące dla dietetyków
Szkolenie skierowane jest dla:
•dietetyków pracujących lub planujących podjęcie pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego tj.:
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, bursy, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka itp.;
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego osób dorosłych: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, uzdrowiska, sanatora, szpitale, środowiskowe domy samopomocy, domy seniora itp.,
•zakłady usług cateringowych wytwarzających posiłki dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
08.10.2021 09.00-15.00 On-line
Nadzór urzędowy nad żywieniem zbiorowym dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne.
Szkolenie skierowane jest dla:
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
06.10.2021 16.00-21.00 On-line
Kurs Psychodietetyki
Kurs przewidziany jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
05.10.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia wybranych chorób górnej części przewodu pokarmowego (choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stan zapalny błony śluzowej żołądka).
Kurs przewidziany jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
04.10.2021 15.30-20.00 On-line
Żywienie indywidualne i zbiorowe dzieci chorych oraz wymagających diet eliminacyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla- grupa odbiorców:
Dietetycy, rodzice, opiekunowie, wychowawcy, kucharze, pielęgniarki, zakłady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
04.10.2021 10.00-14.00 On-line
DIETA TO NIE WSZYSTKO - zaburzenia odżywiania i ich przyczyny, sposoby przełamywania niechęci dzieci do zjadania produktów zdrowych. Prawidłowe komponowanie jadłospisu w oparciu o aktualną piramidę żywieniową, przepisy kulinarne: smaczne, zdrowe i lubiane przez dzieci.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
01.10.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie skierowane jest do intendentów, księgowych oraz innych osób związanych z zamawianiem środków spożywczych i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych.
a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;
b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
28.09.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia w dnie moczanowej i osteoporozie
Szkolenie przeznaczone jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
24.09.2021 08.00-15.00 On-line
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA
Szkolenie kierowane jest do osób, które będą zajmować się ochroną danych osobowych w małych i średnich jednostkach ochrony zdrowia.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań rozporządzenia RODO i realizacji tych wymagań w ochronie zdrowia. W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady dokumentów stosowanych przez wykładowcę w praktyce pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Po szkoleniu przewidujemy przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych, w tym formularzy i wzorów dokumentów.
• 249 zł netto/ za jedną osobę z placówki
24.09.2021 09.00-15.00 On-line
Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
23.09.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. -realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
22.09.2021 09.00-15.00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
21.09.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia w chorobach tarczycy
Kurs przewidziany jest dla: studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
21.09.2021 10.00-14.00 On-line
Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
21.09.2021 09.00-15.00 On-line
Obowiązki intendenta, gospodarka magazynowa środkami spożywczymi, zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
21-22-24- 09.2021 01.10.2021 09.00-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone dla:
– dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
20.09.2021 09.00-15.00 On-line
Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r.; Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
17.09.2021 09.00-15.00 On-line
MNIEJ SOLI, CUKRU I TŁUSZCZU - receptury, gramatury i jadłospisy w żywieniu dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole umożliwiające realizację norm żywienia z 2020 r. Metody obniżania zawartości cukru, soli i tłuszczu w recepturach i jadłospisach, stosowanie dozwolonych zamienników.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
UWAGA: szkolenie w szczególności kierowane do kucharzy przygotowujących posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób układających jadłospisy.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
15.09.2021 16.00-21.00 On-line
Dietoterapia w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej
Szkolenie przeznaczone dla:
studentów dietetyki, dietetyków, psychodietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dla każdego, kto pasjonuje się zdrowym żywieniem i chce zadbać o siebie oraz bliskich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
06.09.2021 i 07.09.2021 15.30-20.00 On-line
Dzień I: Znakowanie pieczywa, wyrobów cukierniczych, ciastkarskich, lodów pakowanych i luzem, ze szczególnym uwzględnieniem znakowania wartością odżywczą i identyfikowania alergenów. Dzień II: Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych i ich wpływ na zakładową dokumentację GHP, GMP i HACCP.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników zakładów piekarniczych, cukierniczych oraz wytwórni lodów.
249zł – 1 osoba/ udział w dwóch dniach szkoleniowych
149zł – 1 osoba/ udział w jednym z dwóch dni szkoleniowych
31.08.2021 15.30-20.00 On-line
Żywienie zbiorowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych – szkolenie doskonalące dla dietetyków
Szkolenie skierowane jest dla:
•dietetyków pracujących lub planujących podjęcie pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego tj.:
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, bursy, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka itp.;
•zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego osób dorosłych: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, uzdrowiska, sanatora, szpitale, środowiskowe domy samopomocy, domy seniora itp.,
•zakłady usług cateringowych wytwarzających posiłki dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
30.08.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.
Szkolenie skierowane jest do intendentów, księgowych oraz innych osób związanych z zamawianiem środków spożywczych i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych.
a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;
b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
27.08.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. -realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
26.08.2021 09.00-15.00 On-line
OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
25.08.2021 09.00-15.00 On-line
Obowiązki intendenta, gospodarka magazynowa środkami spożywczymi, zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
25.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
23.08.2021 16.00-20.00 On-line
ZASADY ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W ŻŁOBKU– zgodnie ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Układanie jadłospisów, wyliczanie norm żywienia i wartości odżywczej oraz identyfikacja alergenów w placówkach zbiorowego żywienia dzieci do lat 3.
Szkolenie skierowane do intendentów i osób planujących żywienie dla dzieci w żłobkach, dyrektorów publicznych i niepublicznych żłobków, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych
199zł – 1 osoba
349zł – 2 osoby
19.08.2021 20.08.2021 09.00-15.00
System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz HACCP wg normy ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, w tym wdrożonego zgodnie z normą PN-EN-ISO 22000:2018 w żywieniu szpitalnym.
Szkolenie przeznaczone dla:
• publicznych i niepublicznych szpitalnych zakładów żywienia zbiorowego oraz stołówek w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla pacjentów ww zakładów,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- udział jednej osoby z placówki

349 zł- udział jednej osoby z placówki, przy udziale dwóch osób z tej samej placówki

19.08.2021 09.00-15.00
Zasady stosowania i znakowania dozwolonych substancji dodatkowych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu mięsnego
Szkolenie przeznaczone jest dla:
-technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów sektora przemysłu mięsnego.

380zł- udział jednej osoby z placówki

560zł- udział dwóch osób z tej samej placówki

13.08.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
• pracowników wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
11.08.2021 i 12.08.2021 15.30-20.00 On-line
Dzień I: Znakowanie wyrobów gotowych (dań kulinarnych, wyrobów garmażeryjnych) przez firmy cateringowe i zakłady garmażeryjne. Dzień II: Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych i ich wpływ na zakładową dokumentację GHP, GMP i HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego typu otwartego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności cateringowej oraz zakładów gastronomicznych wytwarzających produkty dla żywienia zbiorowego. SARS-CoV-2 a bezpieczeństwo żywności.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników:
• zakładów żywienia zbiorowego świadczących usługi cateringowe,
• zakładów garmażeryjnych dostarczających wyroby gotowe do zakładów żywienia zbiorowego oraz klientów indywidualnych,
• restauracji, punktów małej gastronomii, bufetów itp.
380zł – 1 osoba/ udział w dwóch dniach szkoleniowych
240zł – 1 osoba/ udział w jednym z dwóch dni szkoleniowych
07.08.2021 21.08.2021 28.08.2021 08.30-15.30 On-line
Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu: Bezpieczeństwo żywności i żywienia świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i unijnych, norm żywienia z 2020 r. oraz zaleceń żywieniowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- nauczycieli/wykładowców przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych/niepublicznych prowadzących kierunki kształcenia: gastronomia, hotelarstwo itp.

600 zł- koszt udziału 1 osoby z placówki

05.08.2021 09.00-15.00
Znakowania produktów mięsnych w aspekcie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego
Szkolenie przeznaczone jest dla:
-technologów, kierowników i pracowników produkcji, kierowników jakości, pracowników działów jakości i laboratoriów sektora przemysłu mięsnego.

380zł- udział jednej osoby z placówki

560zł- udział dwóch osób z tej samej placówki

29.07.2021 i 30.07.2021 15.30-20.00 On-line
Dzień I: Znakowanie pieczywa, wyrobów cukierniczych, ciastkarskich, lodów pakowanych i luzem, ze szczególnym uwzględnieniem znakowania wartością odżywczą i identyfikowania alergenów. Dzień II: Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych i ich wpływ na zakładową dokumentację GHP, GMP i HACCP.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników zakładów piekarniczych, cukierniczych oraz wytwórni lodów.
249zł – 1 osoba/ udział w dwóch dniach szkoleniowych
149zł – 1 osoba/ udział w jednym z dwóch dni szkoleniowych
29.07.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. -realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
28.07.2021 09.00-15.00 On-line
OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
27.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
15.07.2021 10.00-14.00 On-line
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Szkolenie przeznaczone dla:
Szkolenie przeznaczone dla:
• dyrektorów/kierowników szpitali.
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
280zł – 1 osoba z placówki
240zł – za każdą osobę, przy zapisie 2 osób z placówki
12.07.2021 15.30-20.00 On-line
Żywienie indywidualne i zbiorowe dzieci chorych oraz wymagających diet eliminacyjnych.
Szkolenie przeznaczone jest dla- grupa odbiorców:
Dietetycy, rodzice, opiekunowie, wychowawcy, kucharze, pielęgniarki, zakłady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
09.07.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
• pracowników wojewódzkich
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
05.07.2021 16.00-20.00 On-line
Żywienie dla płodności kobiet i mężczyzn.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
Dietetyków, par planujących ciążę, par leczących niepłodność.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
Terminy zajęć: -30.06.2021 i 05.07.2021 15.30-20.00 -02.07.2021 i 09.07.2021 09.00-15.00
SPECJALISTA DS ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w:
• placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
• w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.),
• w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
• osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
600 zł- koszt udziału 1 osoby z placówki
30.06.2021 15.30-20.00 05.07.2021 15.30-20.00
Dzień I: System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP; Dzień II: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- koszt udziału 1 osoby z placówki

349 zł- koszt udziału drugiej i każdej następnej osoby z placówki

29.06.2021 09.00-14.00 On-line
Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r.; Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
28.06.2021 15.30-20.00 On-line
Żywienie zbiorowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych – szkolenie doskonalące dla dietetyków
Szkolenie skierowane jest dla dietetyków pracujących lub planujących podjęcie pracy w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego lub zamkniętego tj.:
• zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, bursy, internaty, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka itp.;
• zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego osób dorosłych: domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, uzdrowiska, sanatora, szpitale, środowiskowe domy samopomocy, domy seniora itp.,
• zakłady usług cateringowych wytwarzających posiłki dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
28.06.2021 29.06.2021 08.30-15.10 On-line
PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ
Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji. W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.
• 470 zł netto/ za jedną osobę z placówki
• 380 zł netto/ za każdą osobę, przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej placówki
23.06.2021 i 29.06.2021 15.30-20.00 On-line
Dzień I: Znakowanie wyrobów gotowych (dań kulinarnych, wyrobów garmażeryjnych) przez firmy cateringowe i zakłady garmażeryjne. Dzień II: Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych i ich wpływ na zakładową dokumentację GHP, GMP i HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego typu otwartego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności cateringowej oraz zakładów gastronomicznych wytwarzających produkty dla żywienia zbiorowego. SARS-CoV-2 a bezpieczeństwo żywności.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników:
• zakładów żywienia zbiorowego świadczących usługi cateringowe,
• zakładów garmażeryjnych dostarczających wyroby gotowe do zakładów żywienia zbiorowego oraz klientów indywidualnych,
• restauracji, punktów małej gastronomii, bufetów itp.
380zł – 1 osoba/ udział w dwóch dniach szkoleniowych
240zł – 1 osoba/ udział w jednym z dwóch dni szkoleniowych
11.06.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Na warsztacie w prosty i praktyczny sposób zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku oraz jej nowelizacją. Omówione zostaną czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego na artykuły spożywcze.
DLA KOGO:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
10.06.2021 09.00-15.00 On-line
10.06.2021 09.00-15.00 On-line
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
28.05.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Na warsztacie w prosty i praktyczny sposób zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku oraz jej nowelizacją. Omówione zostaną czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego na artykuły spożywcze.
DLA KOGO:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
27.05.2021 10.00-14.00 On-line
Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
280zł – 1 osoba z placówki
240zł – za każdą osobę, przy zapisie 2 osób z placówki
21.05.2021 09.00-15.00 On-line
Zmiana Prawa Zamówień Publicznych- Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego
Szkolenie skierowane jest do intendentów oraz osób związanych z zamawianiem i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne sposoby i informacje jak wykonać prawidłowo wykonać szacunek zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, jak należycie udokumentować proces szacowania oraz jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
20.05.2021 09.00-14.00 On-line
Profilaktyka zakażeń wirusowych ze szczególnym uwzględnieniem wirusa SARS-CoV-2 w opiece długoterminowej.
Szkolenie przeznaczone dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
280zł – 1 osoba z placówki
240zł – za każdą osobę, przy zapisie 2 osób z placówki
11.05.2021 12.05.2021 13.05.2021 08.30-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi – kurs online DLA INTENDENTÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zadania intendenta w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.),
- w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
10.05.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dor
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
• pracowników wojewódzkich.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
07.05.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. -realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
30.04.2021 09.00-15.00 On-line
OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP; Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
28.04.2021 09.00-14.00 On-line
ZAMIEŃ CHEMIĘ NA JEDZENIE - żywienie dzieci i młodzieży bez składników chemicznego pochodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
26.04.2021 09.00-15.00 On-line
Zmiana Prawa Zamówień Publicznych- Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego
Szkolenie skierowane jest do intendentów oraz osób związanych z zamawianiem i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne sposoby i informacje jak wykonać prawidłowo wykonać szacunek zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, jak należycie udokumentować proces szacowania oraz jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
23.04.2021 10.00-14.00 On-line
Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
22.04.2021 10.00-14.00 On-line
Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
16.04.2021 09.00-14.00 On-line
Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r.; Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością.
Szkolenie przeznaczone dla:
a) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

b) publicznych i niepublicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.

219zł – 1 osoba
359zł – 2 osoby
10.04.2021 17.04.2021 24.04.2021 08.30-15.30 On-line
Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu: Bezpieczeństwo żywności i żywienia świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i unijnych, norm żywienia z 2020 r. oraz zaleceń żywieniowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- nauczycieli/wykładowców przedmiotów zawodowych w szkołach publicznych/niepublicznych prowadzących kierunki kształcenia: gastronomia, hotelarstwo itp.
600 zł- koszt udziału 1 osoby z placówki
26.03.2021 09.00-15.00 On-line
Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem INTENDENTA. Stosowanie prawa zamówień publicznych przy zamówieniach na środki spożywcze – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Na warsztacie w prosty i praktyczny sposób zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku oraz jej nowelizacją. Omówione zostaną czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego na artykuły spożywcze.
DLA KOGO:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych.
199zł – 1 osoba
349zł – 2 osoby
25.03.2021 10.00-14.00 On-line
Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
349zł – 2 osoby
18.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 08.30-15.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi – kurs online DLA INTENDENTÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zadania intendenta w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.),
- w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
16.03.2021 10.00-14.00 On-line
Żywienie dzieci w wieku żłobkowym
Szkolenie skierowane do intendentów i osób planujących żywienie dla dzieci w żłobkach, dyrektorów publicznych i niepublicznych żłobków, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
05.03.2021 9:00 - 15:00 On-line
DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
01.03.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. -realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
26.02.2021 09.00-15.00 On-line
Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
• personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
19.02.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego
Szkolenie skierowane jest do intendentów oraz osób związanych z zamawianiem i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne sposoby i informacje jak wykonać prawidłowo wykonać szacunek zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, jak należycie udokumentować proces szacowania oraz jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia.

a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,

199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
18.02.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
• pracowników wojewódzkich
199zł – 1 osoba
349zł – 2 osoby
28.01.2021 29.01.2021 09.00-15.00 On-line
Dzień I: System zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP; Dzień II: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP
Szkolenie przeznaczone jest dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

399 zł- koszt udziału 1 osoby z placówki

349 zł- koszt udziału drugiej i każdej następnej osoby z placówki

26.01.2021 09.00-15.00 On-line
Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z października 2020 r. -realizacja w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
349zł – 2 osoby
21.01.2021 22.01.2021 25.01.2021 08.00-16.00 On-line
Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi – kurs online DLA INTENDENTÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zadania intendenta w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.),
- w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
20.01.2021 10.00-14.00 On-line
Nowe obowiązki zamawiającego w zakresie planowania, szacowania i dokumentowania czynności związanych z przygotowaniem do zamówienia publicznego
Szkolenie skierowane jest do intendentów oraz osób związanych z zamawianiem i planowaniem żywienia w jednostkach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne sposoby i informacje jak wykonać prawidłowo wykonać szacunek zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, jak należycie udokumentować proces szacowania oraz jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia.

a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
• dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
• pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
• dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
• dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
• właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,

199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
11.12.2020 9:00 - 15:00 On-line
DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
10.12.2020 9:00 - 15:00 On-line
Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych, OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP
Szkolenie przeznaczone dla:
a) zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
b) zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
c) inne:
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
26.11.2020 08.00-16.00 On-line
DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI – kurs online DLA INTENDENTÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zadania intendenta w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- w placówkach opieki nad osobami dorosłymi (domy opieki społecznej, domy seniora, itp.),
- w placówkach służby zdrowia (szpitale, hospicja, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, itp.)
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
10.11.2020 9:00 - 15:00 On-line
RECEPTURY, GRAMATURY I JADŁOSPISY dla OSÓB DOROSŁYCH żywionych w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.ych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
09.11.2020 9:00 - 15:00 On-line
RECEPTURY, GRAMATURY I JADŁOSPISY dla dzieci i młodzieży żywionych w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i wymaganiami sanepidu – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
16.10.2020 10:00 - 14:00 On-line
Profilaktyka zakażeń SARS – cov 2 w pomieszczeniach pobytu osób dorosłych oraz w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procedury HACCP.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
2.10.2020 9:00 - 15:00 On-line
OD RECEPTURY DO JADŁOSPISU czyli zasady żywienia zbiorowego OSÓB DOROSŁYCH (w tym CHORYCH i STARSZYCH), zgodne z aktualnymi normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
1.10.2020 9:00 - 14:00 On-line
OD RECEPTURY DO JADŁOSPISU, OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI, PROCEDURY HACCP dotyczące zagrożenia koronawirusem.
Szkolenie przeznaczone dla:
– dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby
29.05.2020 9:00 – 14:00 On-line
Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
149zł – 1 osoba
149zł – 2 osoby

możliwość dofinansowania na poziomie 80%
skontaktuj się z nami.

27.05.2020 10:00 - 14:00 On-line
Profilaktyka zakażeń SARS – cov 2 w Domach Pomocy Społecznej.
Szkolenie przeznaczone dla:
- dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,
- personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno - higieniczny placówek,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

199zł – 1 osoba
319zł – 2 osoby

15.05.2020 9:00 – 14:00 On-line
Od receptury do jadłospisu czyli zasady żywienia zbiorowego osób dorosłych (w tym chorych i starszych), zgodne z aktualnymi normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
149zł – 1 osoba
149zł – 2 osoby

możliwość dofinansowania na poziomie 80%
skontaktuj się z nami.

14.05.2020 9:00 – 14:00 On-line
Od receptury do jadłospisu czyli zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, zgodne z aktualnymi normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
- właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
149zł – 1 osoba
249zł – 2 osoba

możliwość dofinansowania na poziomie 80%
skontaktuj się z nami.