SZKOLENIA
KOMUNIKAT

Szkolenia z bieżącej oferty organizujemy w formule on-line, w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego udziału w szkoleniu i zadawania pytań prowadzącemu. Każdy z tematów możemy zrealizować także w tradycyjnej formie stacjonarnej w placówce. Nasi trenerzy pozostają do dyspozycji uczestników także po szkoleniu.

14.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 09.00-15.00 On-line
Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży- kurs online
Szkolenie przeznaczone dla:
- placówkach oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- osób pracujących w firmach cateringowych i gastronomicznych zaopatrujących ww zakłady żywienia zbiorowego w posiłki.
krótko
[O CKiW]

Świadomy i ukierunkowany rozwój kompetencji zawodowych

UCZYMY
PISZEMY KSIĄŻKI
WYPOSAŻAMY W NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE
PRZYGOTOWUJEMY DO KONTROLI SANITARNEJ I AUDITU
PRZEPROWADZAMY AUDITY W ZAKRESIE GHP, GMP, HACCP, ISO 2200

Polecane
Książka szczególnie polecana:

Dla osób planujących żywienie w żłobku i przedszkolu, właścicieli firm cateringowych i osób planujących żywienie w firmach cateringowych

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Jeśli zajmujesz się zawodowo żywieniem zbiorowym w żłobku i przedszkolu ta książka jest dla Ciebie!

DLA INTENDENTÓW I KUCHARZY zatrudnionych w żłobku lub przedszkolu

DLA DIETETYKÓW

zajmujących się wyżywieniem dzieci
Jeśli jesteś dietetykiem pracującym dla przedszkola lub firmy cateringowej dostarczającej posiłki do przedszkola – ta książka jest dla Ciebie!

Partnerzy
partnerzy: